Der kan desværre ikke udlejes til private formål såsom fødselsdage, konfirmationer mm.

Bookinger for perioder indtil 1. juli 2018 er gældende efter betaling af acontobeløb på 30% af lejeprisen.

Udlejningsprincipper og prispolitik for lejligheder i Hanstholm Fyr 2017

 

 • Lejligheder kan udlejes i forbindelse med aktiviteter, der understøtter Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms formål, herunder lokale almennyttige formål.
 • Ved anmodning om leje skal lejer beskrive, hvordan formålet med opholdet understøtter dette.
 • Lejlighederne kan udlejes i ½ uge (fredag-søndag eller mandag-torsdag), 1 uge eller 1 måned eller i længere perioder for lejere, som er involveret i længere projekter.
 • Sengelinned + to håndklæder kan lejes mod merpris (skiftes ugentligt).
 • Lejlighederne afleveres feje-rene og opryddede. Slutrengøring/klargøring er obligatorisk. Ekstraordinær rengøring afregnes pr. time.
 • Lejlighederne lejes som udgangspunkt ud til en person. Der opkræves merpris ved flere personer.
 • I forbindelse med Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms egne projekter kan priserne ændres, hvis det giver mening – i givet fald orienteres formanden, så der kan holdes øje med omfanget. F.eks. kan huslejen ved Artist in recidence-projekter indgå i det enkelte projekt på flere forskellige måder afhængig af, hvordan det enkelte projekt er skruet sammen.
 • Der gives fortrinsret til udstillere og andre, som medvirker i aktiviteter – især med offentlig adgang – på fyret.
 • Der gives ligeledes fortrinsret til kunstnere, som har lejet værksteder.
 • Leje af lejlighed giver desuden adgang til fællesrum i Fyrmesterboligen, til fyrtårnet, og efter aftale til køkkenet ved maskinhallen.

Udlejning er normalt fra mandag kl. 12 - søndag kl. 15.

Lejlighed

½ uge

1 uge

1 måned

m. spisekøkken (gavle)

1000

1750

5500

m. lille køkken (midt)

800

1500

5000

Hele assistentboligen

3300

6000

20000

Fyrmesterboligen

600

1250

4000

Slutrengøring/klargøring

350

Sengelinned + håndklæder pr. sæt pr. uge

200

Ekstraperson pr. ½ uge

300

Ekstraperson pr. uge

500

Ekstraperson pr. måned

1000

Ekstraordinær rengøring pr. time

600

Udlejningsprincip og priser for lokaler i Hanstholm Fyr

 • Lokaler kan udlejes i forbindelse med aktiviteter, der understøtter Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms formål, herunder lokale almennyttige formål.
 • Ved anmodning om leje skal lejer beskrive, hvordan formålet med lejen understøtter dette.
 • I forbindelse med Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholms egne projekter eller projekter, hvor Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm indgår som partner, kan priserne ændres, hvis det giver mening – i givet fald orienteres formanden, så der kan holdes øje med omfanget.
 • Ved Artist in recidence-projekter indgår værkstedsbrug i henhold til den enkelte projektbeskrivelse.
 • Priserne afhænger af formålet med lejen og af hvor offentligt tilgængeligt arrangementet er.
 • Lokaler kan lejes pr. dag, uge eller måned. Ved kortere arrangementer betales for én dag.
 • Til lukkede arrangementer kan udstillingslokalerne i assistentbygningen kun lejes i blokke á 4 vestlige eller 2 østlige, hvorfor der ikke er angivet pris pr. dag for disse enkeltrum
 • Stuerne i fyrmesterboligen er fortrinsvis beregnet som fællesrum for lejlighedernes beboere og som mødelokaler for lokale foreninger, men kan også lejes til f.eks. undervisningsformål.
 • Lokaler afleveres feje-rene med mindre andet er aftalt.
 • Ved leje ud over én dag betales der for obligatorisk rengøring én gang ugentligt samt slutrengøring.
 • Pedelservice afregnes pr. time eller efter tilbud – dette gælder f.eks. ved bordopstilling, klargøring, oprydning m.v.

 

 

dag

dag off.adg.

uge

uge off.adg

md

md off.adg

Maskinhal m. køkken

300

200

1500

1000

4800

3500

Maskinhal m. køkken og borde/stole

500

400

2500

2000

8800

7500

Assistentbygning: Udstilling 109, 114, 115,116, 119 og 120 pr. rum

x

x

500

400

2000

1500

Assistentbygning: Udstillingsrum: 4 vestlige (109-116)

500

250

2400

1200

6000

4200

Assistentbygning: Udstillingsrum: 2 østlige (119-120)

300

200

1500

1000

4800

3500

Vestlænge

300

200

1500

1000

4800

3500

Østlænge

300

200

1500

1000

4800

3500

Redningshus

 

 

 

 

 

 

Skibningshus

 

 

 

 

 

 

To stuer i Fyrmesterbolig

300

200

1500

1000

x

x

To stuer i Fyrmesterbolig m. køkken

500

400

2500

2000

x

x

 

Pedelservice pr. time

350

Ugerenøgring = 1 dags leje

300/500

Slutrengøring = 1 dags leje

300/500