Hanstholm Fyrs Støtteforening - Bestyrelsen

Helge Gedeberg 
Molevej 11
7730 Hanstholm
9796 1497
2084 1690
commerciale@youmail.dk

Jan Arnbjørn (næstformand)
Borupvej 21, Sårup
7730 Hanstholm
9655 6009
janarnbjorn@pc.dk

Børge Kristensen (formand) 
Elmevænget  54
7730 Hanstholm
9796 1712
4072 8822
he.bk.kristensen@gmail.com

Tove Skinnerup (kasserer)
Havremarken 82
7730 Hanstholm
2866 4833
toveskinnerup@gmail.com

Tove Jensen
Kromarken 47
7730 Hanstholm
6186 9213

Ida Pedersen (referent)
Gyvelvænget 82
7730 Hanstholm
9796 1913
iped@thisted.dk

Lene Larsen (suppleant)
Hanstholm

Tommy Iversen
Hanstholm

 

 

Medlemskontigent 100 kr. pr. person pr. år (kan indbetales i Sparekassen Thy
på reg. og kontonr.: 9083 0001615211

Støtteforeningens vedtægter, budget mv. henvendelse til formanden.

Er der interesse for at vide mere, er man altid velkommen til at kontakte os.


Det er foreningens formål at:
Bidrage til bevarelse og udvikling af Hanstholm Fyr.
Udbrede kendskabet til fyrets historie og betydning gennem tiderne.
Støtte aktiviteter i og omkring fyret.
Samarbejde med øvrige brugere af Hanstholm Fyr.
Støtte frilufts- og kulturlivet i Thy.