Vi har brug for hjælp på Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm.

Projektleder søges op til 30 timer pr. uge i 12 mdr.

Til projektet Arbejdsophold for kunstnere og videnskabsfolk under temaet ”Menneske og vind” søger vi en erfaren projektleder.

Stillingen opslås i forventning om, at projektet modtager den ansøgte og indstillede bevilling fra Grøn Ordning, og Det Nordatlantiske Fyr(DNFiH).

”Fremtidens Hanstholm fyr arbejder med kunst, natur og mennesker. Fyret er mødestedet for fagfolk og lokale kræfter, der sammen udforsker og formidler forholdet mellem natur, kunst og menneske, som det udfolder sig i nutiden og har udfoldet sig i historien. ”Naturen i kunsten og kunsten i naturen” er udgangspunktet for den aktivitet, refleksion, fordybelse og formidling, der er fyrets helt specielle DNA,” hedder det blandt andet i visionen for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm. Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm er en selvejende institution, der har som formål at gøre denne vision til virkelighed. Institutionen ledes af en bredt sammensat bestyrelse, og projektlederen vil ud over ledelse af det nævnte projekt også skulle fungere som daglig leder og bestyrelsens sekretær.

Projekt Arbejdsophold for kunstnere og videnskabsfolk under temaet ”Menneske og vind” skal etablere i alt fire to-måneders arbejdsophold for videnskabsfolk og kunstnere med to personer på hvert ophold, således at kunstnere og videnskabsfolk kan inspirere hinanden og samskabe.
Der tilknyttes en formidlingsindsats til de fire ophold.
Derudover skal der etableres forskellige faciliteter i fyrets bygninger.

Projektlederens opgaver bliver dels at realisere projektet og dels at fungere som institutionens daglige leder under ansvar for bestyrelsen ved DNFiH samt efter dennes anvisninger.

Arbejdsopgaverne bliver bl.a.

·        Projektledelse inklusive tids- og økonomistyring, evaluering og forankring

·        Indretning af kontor- og værkstedsfaciliteter

·        Sekretariatsfunktion for bestyrelse og residenter

·        Udvikling af fyrets aktiviteter og økonomi

·        Koordinering af samarbejde med mange parter

·        Kommunikations- og PR-opgaver

·        Markedsføringsopgaver

·        Fundraisingopgaver

·        Praktiske og administrative opgaver samt ikke mindst være vært på stedet

.        Have samarbejde med servicemedarbejder og støtteforeningen om daglig drift.

 

Vi søger en erfaren projektleder, som har stærke kompetencer inden for

·        Projektledelse og -administration

·        Forretningsforståelse

·        Kommunikation, PR og markedsføring

·        Fundraising

Vi forventer desuden, at vores nye projektleder har erfaring med samarbejde med både kunstnere og videnskabsfolk og formår at danne bro mellem disse. Vi forventer, at vores projektleder medbringer et solidt netværk og forstår at bringe det i spil ved udførelsen af opgaverne. Samtidig forventer vi et åbent sind og en god fornemmelse for godt værtskab. Den ideelle projektleder ser sig selv som den, der går forrest, og er ikke bange for at bruge en skruetrækker, når det er nødvendigt.

Lønniveau: Op til 400.000 alt incl.

Ansøgningsfrist er 28.01.2018.

Stillingen er tidsbegrænset med tiltrædelse efter den 21.02.2018, - senest den 01.03.2018

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Formand, Flemming Krog, fmd. for bestyrelsen – mobil: 2364 4632.