DER ER TAGET EN POLITISK BESLUTNING OM FYRETS FREMTIDIGE ANVENDELSE.
OVERSKRIFTEN ER: "Det nordatlantiske fyrtårn med kunst kultur og friluftsliv"

Beslutningen kan ses på Thisted kommunes hjemmeside. Sagen er behandlet i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg den 3. februar 2015, dagsorden pkt. 35. Og fremlagt på Kommunalbestyrelsesmødet den 24. februar pkt. 43 til godkendelse.